آشیان / برچسب آرشیوها:  خود هنرمند و هنرش

برچسب آرشیوها:  خود هنرمند و هنرش

مهم‌ترین تعهد هنرمند قبل از جامعه، به خود هنرمند و هنرش برمی‌گردد

گفتگوی آزاده دواچی با شاعر مجموعه‌ی شعر «لبخندهای مچاله» شهرگان: دفتر شعر«لبخندهای مچاله» که به تازگی از سوی نشر ناکجا منتشر شده‌است، مجموعه‌ی اشعار نکابد یکی از شاعران معاصر ایرانی است. این مجموعه شامل سه دفتر است که هر دفتر شامل شعرهای کوتاهی است، درعین‌حال که شاعر این سه دفتر …

بیشتر بخوانید