آشیان / برچسب آرشیوها:  داستان کوتاه، مهدی م. کاشانی، یک تاپ ساده، ادبیات

برچسب آرشیوها:  داستان کوتاه، مهدی م. کاشانی، یک تاپ ساده، ادبیات

یک تاپ ساده

نامه او در ظاهر فرقی با بقیه نداشت. در پاکتی سفیدرنگ میان انبوه نامه‏‌های آن روز، در انتظار باز شدن بود. قسمتی که آدرس فرستنده را روی پاکت می‏نویسند، به جز یک خط آبی سرتاسری خالی بود. به نامه‏‌های با فرستنده مجهول عادت داشتم. خیلی‌‏ها بودند که نمی‏خواستند شناسایی شوند، …

بیشتر بخوانید