In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

در هنر الهه رهرونیا

مثلث شعر- فیلم – رقص در هنر الهه رهرونیا

 شعر طنینی است، سایه ای را به رقص می‌خواند. کارل سندبرگما به دور حلقه می‌رقصیم در گمان، ولی راز می‌داند در میان. رابرت فراستهرگز شمشیر را به مردی نده که رقص بلد نیست. کنفسیوسهنر ملکه‌ی همه‌ی دانش‌هایی ست که آگاهی را به مردم جهان منتقل…
ادامه مطلب ...