In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دلایل وجودی

چرا ضد کارگاه شعر؟

بحث وجودی: کم‌رنگ شدنِ امضاها.در ابتدا مایلم چند شعری که به شکلی کاملا تصادفی از سایت‌های ادبی جهت خواندن در جلسات ضد کارگاه شعرِ سپتامبر و اکتبر امسال در کتابخانه‌ی کوکیتلام ونکوور انتخاب کرده بودم و برخی از سرایندگان‌ آنها نامی…
ادامه مطلب ...