آشیان / برچسب آرشیوها:  دنيا همه پرگارم

برچسب آرشیوها:  دنيا همه پرگارم

دنيا همه پرگارم

  دل برده‌ای و خواهی، دست از تو که بردارم؟ زين در نروم بيرون، تا از تو طلبکارم ! ديدند رقیبان چون، شعرم به تو می‌بالد بستند کمر با هم، در اذيت و آزارم ! گفتند که تنهایی، چون نقطه ميانِ ما گفتم که منم مرکز، دنيا همه پرگارم ! …

بیشتر بخوانید