آشیان / برچسب آرشیوها:  دکتر، مجتبی مهدوی، نیروهای مسلمان، انقلاب بهمن، ۵۷، نقدی، رهیافت، ذات باوری، فرهنگی، شهرگان

برچسب آرشیوها:  دکتر، مجتبی مهدوی، نیروهای مسلمان، انقلاب بهمن، ۵۷، نقدی، رهیافت، ذات باوری، فرهنگی، شهرگان

نیروهای مسلمان و انقلاب بهمن ۵۷: نقدی بر رهیافت ذات باوری فرهنگی

نیروهای مسلمان و انقلاب بهمن ۵۷: نقدی بر رهیافت ذات باوری فرهنگی (۱) مجتبی مهدوی استاد علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه، دانشگاه آلبرتا، کانادا کارل مارکس زمانی‌ گفته بود که مردم تاریخ را میسازند اما نه آنگونه که میخواهند. به عبارت دیگر، تحولات اجتماعی نه در چنبره ی طبیعت و …

بیشتر بخوانید