In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دکتر بیژن باران، آسیب شناسی، عشق، ادبیات، نقد، شهرگان

آسیب شناسی عشق

خلاصه شعر تبیین مناسبات فرد با محیط است که رویدادهای زمان شاعر را کتابت می کند. یکی از این مناسبات عشق بین فرد و دیگری است. عشق رکن اصلی حیات بوده؛ در موجود زنده انواع فراوان- از غرایز نفسانی و دفاع از حریم خصوصی تا پرستش زیبایی و تحسین…
ادامه مطلب ...