In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دکتر بیژن باران، ساختار، ژرفای هنر

ساختار در ژرفای هنر

برای نقد ساختارگرایانه داستان‌های کوتاه، به تبیین عناصر داستان‌ها در ساختار در ظاهر یعنی بیان کلامی و ساختار در ژرفا یعنی معنی/ منظور فکری نیاز می‌باشد. این‌گونه نقد در داستان‌های کوتاه کمک به تحلیل قیاسی این داستان‌ها برای حفاری ساختار در…
ادامه مطلب ...