آشیان / برچسب آرشیوها:  دکتر بیژن باران، ساختار، ژرفای هنر

برچسب آرشیوها:  دکتر بیژن باران، ساختار، ژرفای هنر

ساختار در ژرفای هنر

برای نقد ساختارگرایانه داستان‌های کوتاه، به تبیین عناصر داستان‌ها در ساختار در ظاهر یعنی بیان کلامی و ساختار در ژرفا یعنی معنی/ منظور فکری نیاز می‌باشد. این‌گونه نقد در داستان‌های کوتاه کمک به تحلیل قیاسی این داستان‌ها برای حفاری ساختار در ژرفای آنها می‌کند. پس هر داستان را به اجزایش …

بیشتر بخوانید