In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دکتر علیرضا زرین، خانه یک دوست

خانه یک دوست

شهرگان برای من خانۀ یک دوست بوده که در آن از من بخوبی پذیرایی شده و درآن گرم و راحت و امن بوده‌ام.من از این خانه توشۀ دانش و هنر و فرهنگ برداشته‌ام و همیشه به خود بالیده‌ام که دورادور اما انگار از نزدیک شاهد…
ادامه مطلب ...