In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

دکتر محمد مصدق

عزيزِ سرزمينم، تولّدت مبارك

منیر طه دلبستگی شدیدی به انديشه و راهِ مصدق دارد و از شیفته‌گان استقامت و عظمت‌ دکتر مصدق است. او سروده‌ای دارد برای زادروز دکتر محمد مصدق که در همان روز تولد‌اش - ۲۸ اردیبهشت‌ماه - آن را برای بازنشر در اختیار شهروند بی‌سی و سایت شهرگان…
ادامه مطلب ...