تئاتر و سینما گزيده‌ها هنر

راهنمای فیلم هفته اول فوریه

امید حبیبی نیا
گلاب   Rosewater    ½☆ کارگردان: جان استوارت، فیلمنامه: جان استوارت، براساس کتاب سپس آنها برای گرفتن من آمدند نوشته مازیار بهاری، بازیگران: گائل گارسیا برنر (مازیار...