پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما صفحه اول هنر

رضا دانشور: یک نمایشنامه‌نویس

کیان ثابتی
غروب روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۴ خورشیدی / ۲۷ مه ۲۰۱۵ یک نویسنده دیگر ایرانی در غربت چشم بر جهان فروبست و فرهنگ و...
ایران پیشنهاد سردبير رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

در سوگ نویسنده و هنرمند ملی رضا دانشور

شهرگان
شهرگان: رضا دانشور، رمان نویس، محقق و مبارز آزادیخواه علیه دو استبداد سلطنتی و مذهبی پس از پشت سر گذاشتن یک زندگی پربار و لبریز...