آشیان / برچسب آرشیوها:  رضا مقصدی، روشنک

برچسب آرشیوها:  رضا مقصدی، روشنک

روشنک

[email protected] نام روشنک از دیر باز، در خاطره‌ی ادبی ما روشنا بخشِ عاطفه‌ی شاعرانه وُعاشقانه بوده است . شعرِ شاعرِ شیفته: سعدی، درسرآغازِ گفتارِجانانه‌اش، به جان می‌نشست:   به چه کارآیدت زگل،  طبقی؟ از گلستانِ من ببر! ورقی   گل، همین  پنج روز وُ شش باشد این گلستان، همیشه خوش …

بیشتر بخوانید