In touch with Diverse Iranian Community

ققنوس در آتش

رضا مقصدی در آستانه‌ی دوازدهمین سالگرد ِ از دست دادن عزیزِ شعرِ پارسی ایستاده‌ایم. این شعر سالها پیش در اسپانیا با یادِ این «یار، این یگانه‌ترین یار»…

روشنک

reza.maghsadi@gmx.de نام روشنک از دیر باز، در خاطره‌ی ادبی ما روشنا بخشِ عاطفه‌ی شاعرانه وُعاشقانه بوده است . شعرِ شاعرِ شیفته: سعدی، درسرآغازِ…

بهمنِ بیدادگر

Reza.maghsadi@gmx.deباز، تو باز آمدی ظلمتِ آن خاک وُ خشت! باز، نمی خواهمت بهمن ِ خونین سرشت! با نفسِ سردِ تو شاخه ی شادم شکست. غم، به سراپرده ام…