In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رقابت

پنتاگون و غول‌های نفتی آمریکا: کنار گذاشتن رقابت، ورود به سازش

دیدگاه:پنتاگون و غول‌های نفتی آمریکا: کنار گذاشتن رقابت، ورود به سازش دیدگاه تازه‌ای از پروفسور جیمز پِتراس، استاد بازنشستهٔ جامعه‌شناسی دانشگاه در نیویورک و هَلیفَکسبرگرفته از وب‌سایت جیمز پِتراس۲۶ اکتبر ۲۰۱۴ مقدمهتردیدی نیست که…
ادامه مطلب ...