آشیان / برچسب آرشیوها:  رِحله، نسیم خاکسار، ادبیات، داستان، شهرگان، ابن بطوطه

برچسب آرشیوها:  رِحله، نسیم خاکسار، ادبیات، داستان، شهرگان، ابن بطوطه

رِحله

شبی دیرند و ظلمانی بود. جز آوای عجیبی که به سختی از لایه‌های ضخیم تاریکی می‌گذشت و بریده بریده بگوشم می رسید صدائی دیگر نمی‌شنیدم. نمی دانستم کجایم، از کجا آمده‌ام و چگونه پایم به آن مکان بلند رسیده است. آنقدر منتظر نشستم بیدار تا تاریکی هوا از غلظتش کاسته …

بیشتر بخوانید