آشیان / برچسب آرشیوها:  ری فاینانس، سود ده، زیان آور، ابرز رحمانی

برچسب آرشیوها:  ری فاینانس، سود ده، زیان آور، ابرز رحمانی

“ری فاینانس” فرآیندی سود ده یا زیان آور؟

کاهش تدریجی‌ و مداوم نرخ بهره وام بانکی‌ در چند وقت اخیر سبب گشته که نه تنها شاهد پائین‌ترین نرخ  بهره تاریخ وام مسکن در کانادا باشیم، بلکه بسیاری از مالکین و دارندگان وام مسکن را نیز به صرافت جایگزین ساختن وام‌های سابق با نرخهای جدید بهره  انداخته است. سوال …

بیشتر بخوانید