آشیان / برچسب آرشیوها:  سده ۲۱ م

برچسب آرشیوها:  سده ۲۱ م

خط و تحریر سده ۲۱ م

زبان مجموعه‌ی قراردادی واژه‌ها و دستور ترکیب آن‌ها در قومی است. زبان با خط یا نویسه‌ای مشتمل بر الفبا و قواعد قراردادی ترکیب آن‌ها نوشته می‌شود. چون تجارت در ایران ضعیف بوده، خط فارسی همیشه از خارج آمده. شاید دلیل عمده عدم رشد سرمایه‌داری بومی ایران در ضعف تجارت، نبود انباشت …

بیشتر بخوانید