تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  سرجی دوریا، تزوتان تودوروف، نئومحافظه‌کارها، اسلاف کمونیست‌های قدیم‌، گروه ترجمه‌ی شهرگان، سپیده جدیری، شهروند بی سی

برچسب آرشیوها:  سرجی دوریا، تزوتان تودوروف، نئومحافظه‌کارها، اسلاف کمونیست‌های قدیم‌، گروه ترجمه‌ی شهرگان، سپیده جدیری، شهروند بی سی

تزوتان تودوروف: نئومحافظه‌کارها از اسلاف کمونیست‌های قدیم‌اند

بخش دوم (پایانی) گفت‌وگوکننده: سرجی دوریا ترجمه: گروه ترجمه‌ی شهرگان ﺗﺰوﺗﺎن ﺗﻮدوروف ﺳﺎل 1939 در ﺻﻮﻓﯿﻪ‌ی ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ. ﺑﯿﺴﺖ و چهار ساله بود که ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ گریخت، در آن کشور مستقر شد و ﺑﺎ نانسی هوستون، نویسنده‌ی ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ ازدواج ﻛﺮد. تزوتان کار خود را ابتدا با ترجمه آغاز …

بیشتر بخوانید