آشیان / برچسب آرشیوها:  سفیدپوست

برچسب آرشیوها:  سفیدپوست

دربارهٔ تحوّل و تکامل انسان

از نشریهٔ Live Science اروپایی‌ها همیشه سفیدپوست نبوده‌اند بر اساس نتایج پژوهش‌های ژنتیکی جدید، انسان اروپایی باستانی شکارچی-دانه‌جمع‌کن (که از شکار حیوان‌ها و جمع‌آوری دانه تغذیه می‌کرده است) چشمانی آبی و پوستی تیره داشته است. نتایج به دست آمده، حاصل مطالعه و بررسی ژنتیکی بر روی استخوان‌های انسانی است که …

بیشتر بخوانید