In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شعر تازه

سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی

سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی (اختصاصی شهروند بی سی) سربازِ وطنبرای جمشیدِ دانایی فر،با آرزوی شکیبایی برای مادر و خانواده‌اش،با اندوه وهمدردی.ا.خ============="سپاه"! هر چند که، در کُشتنِ خلقِ آگاه،بازوی"بسیج" است و…
ادامه مطلب ...

سه شعر تازه از اسماعیل خویی

۱بدرودبا یاران‌ام در بیدرکجای ونکوورکه حس شاهین بودن بخشیده‌اید به من.خیال می‌کنم               همه تن بال‌امو آسمان آغازه‌ی مجال من استبرای اوج گرفتن تا اوووه‌ه‌ه،                                    تا بالاتر از محال.…
ادامه مطلب ...