ادبیات پیشنهاد سردبير شعر

سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی

شهرگان
سه شعر تازه از دکتر اسماعیل خویی (اختصاصی شهروند بی سی)   سربازِ وطن برای جمشیدِ دانایی فر، با آرزوی شکیبایی برای مادر و خانواده‌اش،...
ادبیات شاعر و نويسنده شعر ويژه‌‌نامه

سه شعر تازه از اسماعیل خویی

شهروند بی‌سی
۱ بدرود با یاران‌ام در بیدرکجای ونکوور که حس شاهین بودن بخشیده‌اید به من. خیال می‌کنم                همه تن بال‌ام و آسمان آغازه‌ی مجال من...