سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها مقالات

شفافیت علیه فساد و ناروشنی‌ها

غلامحسین دوانی
[clear]  مدت‌هاست مقوله شفافیت در جراید کشور و سخنرانی مسئولان کشور مطرح شده است اما نظام‌مندی حوزه سیاست و اقتصاد چندان دلِ‌ خوشی به شفافیت...