آشیان / برچسب آرشیوها:  شهردار کوکیتلام، کانادا،عاطفه صرافی،کتابخانه،‌کوکیتلام،گلنار زندپور،

برچسب آرشیوها:  شهردار کوکیتلام، کانادا،عاطفه صرافی،کتابخانه،‌کوکیتلام،گلنار زندپور،

گشایش رسمی بخش فارسی کتابخانه پواریه

گزارشی از گشایش رسمی بخش فارسی کتابخانه پواریه بعداز ظهر یکشنبه ۲۶ ماه ژوئن ۲۰۱۱، در یک روز آفتابی زیبا، جمعی زیبا برای گرامی‌داشت اندیشه‌ای زیبا، گردهم آمده‌بودند تا گشایش رسمی بخش فارسی کتابخانه کوکتیلام را، جشن بگیرند. اگرچه بخش فارسی این کتابخانه، خدمات فرهنگی خود را نزدیک به یک سال پیش …

بیشتر بخوانید