ایران پیشنهاد سردبير رويدادها گفت و گو

شعر زنان در دهه‌ی هفتاد نسبتی با ساده نویسی ندارد

سپیده جدیری
گفت‌وگو با مهرنوش قربانعلی به بهانه‌ی انتشار کتاب “شهروند افتخاری جهان” بخش ۲ – شعر زنان در دهه‌ی هفتاد نسبتی با ساده نویسی ندارد  وقتی از...
ادبیات شعر صفحه اول

شعرهایی از مهرنوش قربانعلی، برگرفته از کتاب «شهروند افتخاری جهان»

شهرگان
  کالبد شکافی فصل (۱): کالبد شکافی از خواب که می‌پریدند همه جا پخش شده بود صورتم ادامه‌ی هر شکی به من می‌رسید کالبد شکافی...