In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شهرگان، اعتصاب دانشجویان، بحران سیاسی، کبک، حبیب ناظری، بهار افرا در کانادا

«بهار افرا» در کانادا

فرارویی اعتصاب دانشجویان به بحران سیاسی در کبکدرآمدسه‌شنبهٔ هفتهٔ گذشته ۲۲ ماه مه، در ۱۰۰مین روز اعتصاب‌ دانشجویی کبک، بیشتر از ۴۰۰ هزار نفر به خیابان‌های مونترآل و شهر کبک آمدند تا به جنبشی بپوندند که از اعتراض به ۷۵ درصد افزایش شهریهٔ…
ادامه مطلب ...