آشیان / برچسب آرشیوها:  شهر زیر زمینی، کشف شده ، کپادوکیه، نام ایرانی، نِسا (نشا) ، جواد مفرد کهلان، ایران، شهرگان

برچسب آرشیوها:  شهر زیر زمینی، کشف شده ، کپادوکیه، نام ایرانی، نِسا (نشا) ، جواد مفرد کهلان، ایران، شهرگان

شهر زیر زمینی کشف شده در کپادوکیه دارای نام ایرانی نِسا (نشا) بوده است

گفته شده است درینکویو (یعنی روستای چاههای عمیق) در مرکز ترکیه قرار گرفته است و این شهر زیرزمینی مکشوفه در آن در ۱۳ طبقه در عمق ۸۵ متری زیرزمین ساخته شده است. آن به اندازه ای بزرگ است که میتواند ۳۰،۰۰۰ سکنه را به همراه احشام و غذایشان در خود …

بیشتر بخوانید