آشیان / برچسب آرشیوها:  شهر

برچسب آرشیوها:  شهر

شهر

شهر این چرخابِ پر ابهتِ رنگین، دیگِ در هم جوشِ کلاف های در هم تنیده، به هم پیوسته، در تغییر و تعالی … شهر تعلقِ خاطری پررنگ در ظرفِ خاطره ها و خط نقاشی پُر مضمونی بر خاک و وطن با  آن خیابانِ طولانیِ آشنا که به دو نیمش می …

بیشتر بخوانید