آشیان / برچسب آرشیوها:  شیرین عبادی

برچسب آرشیوها:  شیرین عبادی

 شیرین عبادی: جای یک دانشمند و محقق در زندان نیست

* امیدوارم تو بتوانی‌ مقامات قضایی ایران را متقاعد کنی‌ که جای یک دانشمند و محقق در زندان نیست زیرا حتی اگر در دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا شاغل باشد، می‌‌تواند چون تو برای کشورش غرور آفرین باشد. * انتظار دارم از مقامات عالی‌ حکومتی سئوال کنی‌ بر دیگر نخبه گان این …

بیشتر بخوانید