ادبیات دیدگاه نقد و بررسی

بحران جنسیت، تقابل سنت و مدرنیته‌:

آزاده دواچی
«نگاهی به داستان «سایه‌ی لیلی» نوشته‌ی علیرضا روشن»   بحران جنسیت و چالش‌های مواجه با آن یکی از پیچیدگی های جوامعی مثل ایران است که...
تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

یادداشتی کوتاه درباره تئاتر «از انعکاس شهرهای دور»

مهدی م. کاشانی
جالب است که چطور یک اثر هنری آن‏قدر دو پاره می‏شود، و پاره‏ها به قدری متفاوتند – چه از منظر سبکی و چه محتوایی و...