In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علیرضا روشن

بحران جنسیت، تقابل سنت و مدرنیته‌:

«نگاهی به داستان «سایه‌ی لیلی» نوشته‌ی علیرضا روشن» بحران جنسیت و چالش‌های مواجه با آن یکی از پیچیدگی های جوامعی مثل ایران است که در آن تقابل دو جنس نه به صورت عادی بلکه در پرده ای از روابط اجتماعی و قوانین موجود در جامعه شکل می گیرد .…
ادامه مطلب ...

یادداشتی کوتاه درباره تئاتر «از انعکاس شهرهای دور»

جالب است که چطور یک اثر هنری آن‏قدر دو پاره می‏شود، و پاره‏ها به قدری متفاوتند - چه از منظر سبکی و چه محتوایی و چه کیفی - که به یک زبان حرف زدن و به یک نگاه قضاوت کردن درباره کلیت اثر، برای بیننده، خاص و عام هر دو، به چالشی می‏ماند. اجرای…
ادامه مطلب ...