In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فرامرز پورنوروز، داستان، ادبیات، شعر، شهرگان، ناییل

پرونده‌ای که خاک می‌خورد

ناییل مُرد. همین دیشب فهمیدم. سلیمان زنگ زد و کمی درد دل کردیم و آخر سر پرسید: ناییل رو یادته؟پرسیدم: همونی که ما رو از مرز ترکیه رد کرد؟گفت: خودشه. بنده خدا سر مرز گلوله خورده و تموم کرده.پرسیدم: تو از کجا فهمیدی؟گفت: من…
ادامه مطلب ...