آشیان / برچسب آرشیوها:  فرامرز پورنوروز، داستان، ادبیات، شعر، شهرگان، ناییل

برچسب آرشیوها:  فرامرز پورنوروز، داستان، ادبیات، شعر، شهرگان، ناییل

پرونده‌ای که خاک می‌خورد

ناییل مُرد. همین دیشب فهمیدم. سلیمان زنگ زد و کمی درد دل کردیم و آخر سر پرسید: ناییل رو یادته؟ پرسیدم: همونی که ما رو از مرز ترکیه رد کرد؟ گفت: خودشه. بنده خدا سر مرز گلوله خورده و تموم کرده. پرسیدم: تو از کجا فهمیدی؟ گفت: من باهاشون ارتباط …

بیشتر بخوانید