In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

فریدون کریمی بوشهری

نگاهی به داستان بلند آن خانهٔ قدیمی نوشتهٔ فریدون کریمی بوشهری 

تجربهٔ نوشتار به زبان سرزمین مادری در خارج از ایران در کارها و آثار اکثر نویسندگان مهاجر بازتاب فراوانی داشته است. به عبارت دیگر نوشتن در محیط خارج از ایران امکان چالش و همین‌طور جستجو در آثار و تاریخ سرزمین مادری را برای نویسندگان مهاجر…
ادامه مطلب ...

برشی از یک رمان

بریده‌ای از رمانِ «آن خانه قدیمی*» فریدون کریمی بوشهری، زاده مسجد سلیمان و بزرگ شده‌ی آبادان است.  او پژوهشگر سرطان در دانشگاه آلبرتا کانادا و نیز سرپرست سلول‌های جنینی در کمپانی دارویی نوارکس در سن‌دیه‌گوی کالیفرنیا است و صاحب مقالات…
ادامه مطلب ...

قطار سریع السیر پنج و نیم بعد از ظهر

 بسیاری از تصمیماتی که در زندگی گرفته بود اشتباه بود و یا که بعدا ثابت شد که اشتباه کرده است. بیشتر خودش را مقصر می‌‌دانست اما بدون تردید بد شانسی یا شرایط زمان هم نقش عمده‌ای در آن بازی کرده بود. تحلیل اشتباهات چه کمکی به او می‌‌کرد. اگر…
ادامه مطلب ...