آشیان / برچسب آرشیوها:  قراردادهای استیجاری

برچسب آرشیوها:  قراردادهای استیجاری

قوانین مربوط به مالک و مستأجر در املاک مسکونی

Residential Tenancy قوانین مربوط به مالک و مستأجر در املاک مسکونی (بخش دوم)   (Tenancy Agreement) موارد مهمی که می‌بایست در قراردادهای استیجاری لحاظ گردد هر موجر و مستأجر باید دارای یک قرارداد به نام «توافقنامه استیجاری» باشند. این قرارداد اصول و قوانین اجاره را شامل می‌شود. توافقنامه استیجاری باید کتبی …

بیشتر بخوانید