آشیان / برچسب آرشیوها:  لحنی تکنیکی

برچسب آرشیوها:  لحنی تکنیکی

احمد محمود، داستان‌نویسی مورخ است با لحنی تکنیکی…

 به مناسبت خاموشی احمد محمود ■ علاقه‌ی احمد محمود به ثبت تاریخ شفاهی مردم کوچه و بازار جنوب ایران انکارناپذیر است. ■ یکی از دلایل درخشندگی داستان های احمد محمود، تعدد و تنوع لحن و هماهنگی آن با شخصیت های داستان‌هایش است. احمد محمود یک واقع‌گرا نویس صادق بود. با …

بیشتر بخوانید