آشیان / برچسب آرشیوها:  مثلث شعر – فیلم – رقص

برچسب آرشیوها:  مثلث شعر – فیلم – رقص

مثلث شعر- فیلم – رقص در هنر الهه رهرونیا

 شعر طنینی است، سایه ای را به رقص می‌خواند. کارل سندبرگ ما به دور حلقه می‌رقصیم در گمان، ولی راز می‌داند در میان. رابرت فراست هرگز شمشیر را به مردی نده که رقص بلد نیست. کنفسیوس هنر ملکه‌ی همه‌ی دانش‌هایی ست که آگاهی را به مردم جهان منتقل می‌کند. داوینچی …

بیشتر بخوانید