آشیان / برچسب آرشیوها:  محمود استاد محمد

برچسب آرشیوها:  محمود استاد محمد

محمود استاد محمد اولین هنرمند قربانی تحریم «هوش‌مند»‏

محمود استاد محمد رهیده از نسلی که در سکوتش غرق می‌شد محمود استاد محمد از نسل من بود.  از نسلی که تازه با جعبه‌ی جادویی تلویزیون آشنا می‌شد و هر آنچه که بر روی صفحه‌ی شیشه‌ای ظاهر می‌شد جذب‌اش می‌کرد و در ذهن‌اش نقش‌ می‌بست. ما نسلی بودیم که داشتیم …

بیشتر بخوانید