In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مصطفی عزیزی

چهار شعر از هادی ابراهیمی رودبارکی

۱سَرِ پر سِرّم را ز تنَمبکَنَم بزنَم به‌سَرِ درد؟دلِ پریشم را زسينه‌امبدََرَم بزَنم به‌دلِ درد؟دردِ سرِ سِرّم را چكنم؟ببرَم بزَنم به‌سرِ سنگ؟گره از تابِ دل واکنمدر مُشتِ خون‌رنگ؟گفتِ دلم، حال سَرمکی شنود این تنِ پردرد؟…
ادامه مطلب ...

بازداشت مصطفی عزیزی؛ تلخی و رنح یک بازگشت شجاعانه ‏

هنگامی که مصطفی عزیزی در فیسبوک شخصی خود با دوستانش خداحافظی می‌کرد و از سفری ابهام‌آمیز و پر رمز و راز صحبت به‌میان می‌آورد، شاید کمتر کسی در ذهن خود سفر شجاعانه این نویسنده و تهیه‌کننده تلویزیونی را، به ایران متصور می‌شد. او که از سال…
ادامه مطلب ...