In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

منیر طه، هله، برخیز، خون، ایران، دانشجو، ۱۶ آذر، شهرگان

هله برخیز که خون بر سرِ بازار آمد

در یورش به دانشکده‌ی فنی سه دانشجو به نام‌های شریعت رضوی، قندچی و بزرگ نیا که به همراه دیگر دانشجویان می‌خواستند از دانشگاه خارج شوند، در راهروی دانشکده تیر خوردند و مردند. روزنامه های نوکرِ دربار و میرآخورانِ روزنامه…
ادامه مطلب ...