In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مواد خوراکی هورمونی

‏«نه» به بَذرها‎ ‎‏ و هورمون‌های شیطانیِ حرص و آز!‏

به بهانهٔ تظاهرات اعتراضی میلیونی علیه مواد خوراکی هورمونی و شرکت سازندهٔ آنها مونسانتو‏«نه» به بَذرها‎ ‎‏ و هورمون‌های شیطانیِ حرص و آز!‏شنبهٔ پیش ۲۵ ماه مه، راه‌پیمایی و تظاهرات مفصلی در ده‌ها کشور و صدها شهر جهان- از جمله در مرکز شهر…
ادامه مطلب ...