پیشنهاد سردبير سیاسی و اقتصادی مقالات

غارتگری در روز روشن

حبیب ناظری
می‌گویند که شورش‌های اخیر در انگلستان «سیاسی» نبودند، اما تردیدی نیست که شورشیان از دزدی اقشار ممتاز کشور در روز روشن به‌خوبی باخبرند. نوشتهٔ نائومی...