آشیان / برچسب آرشیوها:  نادرچگینی

برچسب آرشیوها:  نادرچگینی

سه شعر از نادر چگینی

۱  دریارا که روی مبل می نشست بیدی راکه درتراس می ایستاد وگنجشکی که تا پیراهن ام می آمد همه راباخودبُرد ستاره ایی که مرامیبوسید.   [divide style=”2″] ۲ شاعرکه میشوم همین پیراهن افتاده ات درتخت  هم برایم گل میدهد یاکفش نیم پوتین قهوه ایت که مرابه آن اتفاق میبرد به …

بیشتر بخوانید