آشیان / برچسب آرشیوها:  نسیم خاکسار، انسانی فرهیخته، شرافتمند، صبور و صمیمی، هادی ابراهیمی، محمد مختاری، رضا براهنی، محمد محمدعلی، علی نگهبان، محمد صفوی، منصور کوشان، رضا مقصدی، میرزاآقا عسگری، مانی، مسعود نقره کار، رضا علام

برچسب آرشیوها:  نسیم خاکسار، انسانی فرهیخته، شرافتمند، صبور و صمیمی، هادی ابراهیمی، محمد مختاری، رضا براهنی، محمد محمدعلی، علی نگهبان، محمد صفوی، منصور کوشان، رضا مقصدی، میرزاآقا عسگری، مانی، مسعود نقره کار، رضا علام

نسیم خاکسار؛ انسانی فرهیخته و شرافتمند، صبور و صمیمی

روز یکشنبه 15 آوریل، نزدیک به 200 تن از علاقه‌مندان به ادبیات داستانی در سالن مجتمع فرهنگی سی‌ویک حضور یافته‌بودند تا  تلاش و کوشش نزدیم به 5 دهه نویسنده صاحب‌نام و پر کار ایرانی را ارج گذارند.  اکثر شرکت‌کنندگان از نسل من و با خاطره‌ی دهه‌های 40 و 50 بودند. …

بیشتر بخوانید