آشیان / برچسب آرشیوها:  نظریۀ هرتسفلد، زرتشت سپیتمان، سپیتاک سپیتمان، جواد مفرد کهلان، میراث، تاریخ، شهرگان، ایران

برچسب آرشیوها:  نظریۀ هرتسفلد، زرتشت سپیتمان، سپیتاک سپیتمان، جواد مفرد کهلان، میراث، تاریخ، شهرگان، ایران

شرح و بسط نظریۀ هرتسفلد مبنی بر یکی بودن زرتشت سپیتمان با سپیتاک سپیتمان

ارنست امیل هرتسفلد باستانشناس و ایرانشناس بزرگ آلمانی بر اساس نام پدر و نام خانوادگی ای زرتشت و سپیتاک و محل حکومتشان بلخ این همانی این دو را در عهد جنگ جهانی دوم اعلام داشته است. ولی این نظر بسیار جالب وی در محافل علمی مورد توجه و کنکاش قرار …

بیشتر بخوانید