آشیان / برچسب آرشیوها:  نقد ساختاری پرستوهای شهلا

برچسب آرشیوها:  نقد ساختاری پرستوهای شهلا

نقد ساختاری پرستوهای شهلا

اخلاق حاکم بر هر جامعه، اخلاق طبقه حاکم است – مارکس  مجموعه شعر، پرستوها، شهلا، انتشارات امیری، کابل، تیراژ ۱۰۰۰. نشر اولین کتاب شاعر هیجان آور است. مزین با مطلع شعر تاگور با تخالف آزادی/ خانواده: بگذار پرواز در آسمان‌ها/ به جمع کردن بال‌ها بر فراز آشیانه پایان یابد. بمعنای …

بیشتر بخوانید