آشیان / برچسب آرشیوها:  نقد کتاب، آنتالوژی صدای اعتراض قلم، بیژن باران، مهناز بدیهیان، شهرگان،

برچسب آرشیوها:  نقد کتاب، آنتالوژی صدای اعتراض قلم، بیژن باران، مهناز بدیهیان، شهرگان،

نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم

نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم- تابستان 2009 ایران. به کوشش مهناز بدیهیان، انتشارات ماهمگ، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، آمریکا. کتاب به ندا و سهراب، شهدای تابستان 1388 ایران، تقدیم شده. کتاب بقطع جیبی در 174 صفحه حاوی فهرست کتاب، پیشگفتار، تاریخچه شعر اعتراض در ایران، شعرهای اعتراض، داستانها، بیوگرافی نویسندگان می …

بیشتر بخوانید