آشیان / برچسب آرشیوها:  نوشتن برای خودم، ترجمه، غلامرضا صراف، نمایشنامه‌های هرولد پین‌تر

برچسب آرشیوها:  نوشتن برای خودم، ترجمه، غلامرضا صراف، نمایشنامه‌های هرولد پین‌تر

نوشتن برای خودم

نوشتن برای خودم: بر پایه‌ی گفت و گوی ریچارد فایند لیتر با هرولد پین‌تر که در فوریه 1961 در مجله قرن بیستم منتشر شد   تا جایی که یادم می‌آید، اولین باری که به تئاتر رفتم، برای دیدن دنلد ولفیت در [کاری از] شکسپیر بود. [شاه] لیرش را شش بار …

بیشتر بخوانید