In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نولیبرالیسم، حبیب ناظری

نولیبرالیسم در چند بند

نولیبرالیسم مجموعه‌ای از یک رشته سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری است که از حدود ۴۰ سال پیش در بسیاری از کشورهای جهان رایج شده، یا بهتر است بگوییم که آن را رایج کرده‌اند. اگرچه شاید این واژه به‌ندرت در…
ادامه مطلب ...