In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نگاهی به داستان

راوی زن و بیان عریان حقایق اجتماعی

راوی زن و بیان عریان حقایق اجتماعی:  نگاهی به داستان «یک بلیت برای جهنم» نوشته‌ی نگین وضعییکی از چالش‌های نویسندگان زن در ادبیات معاصر ایران به‌خصوص در آثار منتشرشده در داخل ایران عدم استفاده از زبان صریح و نقد رادیکال ظلم‌های اجتماعی…
ادامه مطلب ...

دو راوی، دو دنیای متفاوت: نگاهی به داستان «اصلاً مهم نیست» نوشته‌ی ماریا تبریزپور

در ادبیات داستانی امروز ایران، به خصوص به دلیل تنوع و پراکندگی جغرافیایی می‌توان طیف وسیعی از تکنیک های مختلف روایی و همین طور ساختاری را در میان نویسندگان ایرانی مشاهده کرد. ارائه‌ی این طیف وسیع به خصوص با مهاجرت بسیاری از نویسندگان ایرانی…
ادامه مطلب ...