پیشنهاد سردبير تئاتر و سینما گزيده‌ها هنر

نگاهی کوتاه به تئاتر ۹۳ ونکوور

کیان ثابتی
مرسوم است که در پایان هر سال، نشریات مروری داشته باشند بر فعالیت‌های مختلف هنری، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و سیاسی که در سال گذشته انجام...