خوانش اول مقالات

«هنر بی‌ارتباط با مردم، مفت هم نمی‌ارزد»

هادی ابراهیمی رودبارکی
یکشنبه شب گذشته (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱) هوشنگ ابتهاج شاعر پرآوازه و غزلسرای معاصر کشورمان در ونکوور کانادا برای بیش از ۴۸۰ نفر از هموطنان خود،...