پیشنهاد سردبير خوانش اول

بدرود سیاستمدار خسته از چنگار مرگ‌ زا، بدرود!

هادی ابراهیمی رودبارکی
 با آغاز اولین ساعات هفته، کانادا یکی از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین سیاستمداران خود را از دست داد. جک لیتون رهبر حزب جدید دموکرات کانادا (NDP) در...